Welkom op de website van CircusKermisInfoWeb : De Tilburgse Kermis 2016 is al weer ten einde, we zullen nog meerdere foto’s over deze kermis publiceren. Er zal nog een aanvulling komen in het Transport gedeelte en opbouw gedeelte welke door het warme weer niet volgens planning gepubliceerd konden worden. Vooralsnog blijven de oude reportages in de oude vorm bestaan. (Deze kunnen incompleet zijn) Wij blijven ons in hoofdzaak richten op Brabant, vandaar dat wij Circus & Kermis data beperken tot dit gebied. .... en dan nu piste vrij het spel kan beginnen .....
**** CIRCUS **** **** KERMIS **** **** CONTACT **** NEW! EDITION 3
   Laatste update   Aug.