Welkom op de website van CircusKermisInfoWeb : Het circus- & kermisseizoen 2019 is inmiddels van start gegaan.... Aankomende tijd gaan we ons richten op de transporten en opbouw activiteiten van de Tilburgse Kermis Tilburg (19 t/m 28 Juli) Vooralsnog blijven de oude reportages in de oude vorm bestaan. (Deze kunnen incompleet zijn) Wij blijven ons in hoofdzaak richten op Brabant, vandaar dat wij Circus & Kermis data beperken tot dit gebied. .... en dan nu piste vrij het spel kan beginnen .....
**** CIRCUS **** **** KERMIS **** **** CONTACT **** NEW! EDITION 19
   Laatste update   Juli